Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

31  Poradnia Alergologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-88-90
 

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ
Szpital Uniwersytecki
Instytut Botaniki UJ Ogród Botaniczny UJ
Sekcja Aerobiologiczna przy Zarządzie Głównym PTZCA
Polskie Towarzystwo Alergologiczne o/Kraków

Z A P R O S Z E N I E
na

DZIEŃ ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

20 maja 2006, sobota

Ramowy program spotkania:

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 10:00 - 13:30
Sala Wykładowa Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, wstęp wolny

  • Monitoring aerobiologiczny pyłku roślin i zarodników grzybów
  • Badania alergenów pyłku roślin
  • Wpływ czynników meteorologicznych i środowiskowych na przebieg sezonów pyłkowych
  • Powiązanie aspektów medycznych i botanicznych w profilaktyce i leczeniu alergii pyłkowej.

PROGRAM W OGRODZIE BOTANICZNYM 12:00 - 17:00
Ogród Botaniczny UJ, ul. Kopernika 27

  • Profilaktyka alergii pyłkowej (lekarze, przedstawiciele firm farmaceutycznych)
  • Pokazy filmów oświatowych oraz projektów altanek ogrodowych dla alergików wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
  • Wypoczynek w palmiarni z filtrowanym powietrzem
  • Aktualne komunikaty pyłkowe

100 B E Z P Ł A T N Y C H WEJŚCIÓWEK DO OGRODU !!!

DZIEŃ OTWARTY ZAKŁADU ALERGOLOGII SU 10:00 - 13:00

  • Konsultacje lekarzy -alergologów w Zakładzie Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Śniadeckich 10

SPONSORZY:
Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline Novartis Poland
Schering - Plough UCB Pharma Alcon

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROBLEMATYKĄ ALERGII PYŁKOWEJ !!!


W dniu 1 kwietnia 2003 r. utworzona została w strukturze Zakładu Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nowa komórka organizacyjna - Poradnia Alergicznych Chorób Zawodowych.

Zakład Alergologii Przemysłowej
Katedra Medycyny Pracy
Chorób Środowiskowych CMUJ
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Instytut Botaniki UJ
Ogród Botaniczny
Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Oddział w Krakowie
Polskie Towarzystwo Zwalczania
Chorób Alergicznych – ZG


ZAPROSZENIE
na
Dzień Alergii Pyłkowej w Krakowie

29 maj 2004
Ogród Botaniczny UJ
ul. Kopernika 27

Spotkanie sponsorują firmy farmaceutyczne GlaxoSmithKline, Schering Plough, Nlovartis, Nexter-Allergopharma, Alcon oraz Biomed S.A., Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o.

I. Konferencja naukowo-szkoleniowa 10:00 - 14:00
przewodniczą: Prof. K. Szczepanek, Prof. K. Obtułowicz, Prof. B. Zemanek
Otwarcie: godz. 10.00-10.15 Prof. dr hab. Krystyna Obtułowicz:
"Aktualne problemy alergii pyłkowej w Polsce i na świecie"

referaty: 10.20-12:00
1. "Identyfikacja i ocena zawartości alergenów brzozy w powietrzu metodą immunochemiluminescencji" Madeja J., Wypasek E., Harmata K. (Instytut Botaniki UJ, Kraków)
2. "Sezonowy i dobowy rozkład zagrożeń pyłkiem brzozy w Poznaniu " - Stach A. (Pracownia Aeropalinologii, Uniwersytet w Poznaniu)
3. "Ziarna pyłku wybranych taksonów drzew w powietrzu Szczecina" - Puc M. (Katedra Botaniki, Uniwersytet, Szczecin)
4. "Badania mikro- i nanocząsteczek pyłków respirabilnych zanieczyszczających środowisko miejskie (Legnica –Starachowice) oraz wiejskie (Grajów/k. Wieliczki)" – Konarski P., Hałuszka J., Strugała-Stawik H., Gaweł J., Pisiewicz K., Iwanejko L., Ćwil M., Kaczorek K. (Przem. Instytut Elektroniki- Warszawa)
5. "Ocena swoistego zagrożenia środowiskowego dla zdrowia dzieci z Zagłębia Miedziowego zanieczyszczeniami powietrza- analiza palinologiczna i kliniczna" - Gaweł J., Pisiewicz K., Konarski P., Hałuszka J., Strugała-Stawik H. (IG i ChP- O. Terenowy-Rabka Zdrój)
6. "Problem alergii na pyłek ambrozji" - Obtulowicz K. (Zakład Alergologii Przemysłowej, CM UJ, Kraków)
7. "Pyłek ambrozji w aeroplanktonie Lublina" - Weryszko E., Piotrowska K. (Katedra Botaniki Akademia Rolnicza, Lublin)

Dyskusja - Prezentacje Firmowe
Przerwa 12:00 -12.30

referaty: 12.30-14:00
1. "Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiej Akademii Alergii Astmy i Immunologii, San Francisco 19-23 marzec 2004"-Wołoszyński J. (Szpital św. Rafała, Kraków)
2. "Swoista immunoterapia w leczeniu alergii pyłkowej - relacja z Sympozjum Immunoterapia Alergenowa, Szczyrk 22-24.IV 2004" Czarnobilska E. (Zakład Alergologii Przemysłowej, CM UJ, Kraków)
3. "Monitoring regionalny i indywidualny w Krakowie w sezonie 2003" - Myszkowska D., Bilo B. (Zakład Alergologii Przemysłowej, CM UJ, Kraków)
4. "Dobowe zmiany koncentracji pyłku wybranych taksonów drzew i roślin zielnych w Gdańsku" - Latałowa M., Uruska A., Pędziszewska A., Góra M., Dawidowska A. (Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Roślin, Uniwersytet Gdański)
5. "Zarodniki Grzybów jako składnik bioaerosolu"- Kasprzak L. (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet w Rzeszowie).
6. "Ocena koncentracji zarodników Alternaria i Cladosporium - dwoma metodami" - Stępalska D., (Instytut Botaniki UJ, Kraków), MyszkowskaD., (ZAP, CMUJ, Kraków), Wołek J. (Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej, Kraków)

Dyskusja i zamknięcie konferencji

II. Program specjalny dla zwiedzających Ogród Botaniczny 11.00 - 17.00

Na terenie Ogrodu Botanicznego przewidziane są:
pokazy filmów oświatowych, sesja plenerowa szkiców altanek dla chorych z alergią pyłkową (uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji), informacje dla zainteresowanych: co to jest alergia pyłkowa i jak jej zapobiegać, jak rozpoznać u siebie alergie pyłkową, jak się leczyć, czego unikać w diecie, jakich nie robić błędów, jak organizować odpoczynek na wolnym powietrzu - w ogrodzie, jak korzystać z informacji o występowaniu pyłku roślin w powietrzu (automat tel.: 92 22 dla Krakowa, strona internetowa www.krakow.pios.gov.pl)

W imieniu organizatorów zapraszają:
Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz
Prof.dr hab. Kazimierz Szczepanek

powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||